คณิต ณ นคร, 2480-

วิพากษ์นักกฎหมายไทย / คณิต ณ นคร. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020] - 162 หน้า.

ผลงานของนักนิติศาสตร์ คสช. -- ความเป็นอิสระของผู้พิพากษาตุลาการและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม -- วิเคราะห์คำสั่งและคำพิพากษาของศาลยุติธรรมในคดีวิกฤตตุลาการ -- การทำหน้าที่ในคดีอาญาของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม -- นิติบุคคลในบริบทของกฏหมาย.

9786162699719 6162699714


880-05 -- ผู้พิพากษา -- ไทย.
880-06 -- นักกฎหมาย -- ไทย
กฎหมาย -- ไทย. -- 880-07
880-08 -- การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.

KPT1610 / .ค366 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544