สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2476-

2475 อภิวัฒน์สยาม เปลี่ยนแปลงการปกครองที่ยังไม่เสร็จ / ส. ศิวรักษ์ เล่าเรื่อง ; ประชา หุตานุวัตร ซักถาม. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : เสมสิกขาลัย, 2563 [2020] - 236 หน้า : ภาพประกอบ.

9786168209318 616820931X


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 7 -- รัฐประหาร, 2475. -- 880-05
ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2475-? -- 880-06

DS583.3 / .ส746 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544