สุทิน พูลสวัสดิ์.

Fast-track TOEIC listening with MP3 CD / สุทิน พูลสวัสดิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี., 2559 [2016] - 257 หน้า : ภาพประกอบ.

มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. พิมพ์ซ้ำกับพิมพ์ครั้งที่ 1 2552.

9786165470810 6165470815


880-05 -- โทอิก -- คู่มือเตรียมสอบ.
880-06 -- ภาษาอังกฤษ -- การสอบ -- คู่มือเตรียมสอบ.
880-07 -- การทดสอบความเข้าใจในการฟัง.

PE1128 / .ส7327 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544