ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์.

การวิเคราะห์โครงสร้างและผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตและตารางบัญชีเมตริกซ์สังคม / Structural and impact analyses using input-output table and social accounting matrix ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020] - xvii, 367 หน้า : ภาพประกอบ.

สนับสนุนโดย โครงการทุนสนับสนุนการเขียนตำราประจำปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. "คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"-- ที่ปกนอก.

9786165772389 6165772382


ตารางปัจจัยผลผลิต -- ไทย -- 880-05
การบัญชีสังคม -- ไทย. -- 880-06

HC79.ต6 / ณ63 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544