นุชนาฏ เสือเล็ก.

ยาที่ใช้ในภาวะไขมันในเลือดผิดปรกติและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก = Drugs used in dyslipidemia and clinical applications / Drugs used in dyslipidemia and clinical applications นุชนาฏ เสือเล็ก. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021] - 152 หน้า : ภาพประกอบ.

9786163146663 6163146662


ไขมันในเลือดผิดปกติ -- การรักษาด้วยยา. -- 880-05
ยาลดระดับไขมันในเลือด. -- 880-06

QU260.5.L5 / น72 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544