รวมผลงานทางวิชาการของศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์. เล่ม 2 / สำนักงานศาลยุติธรรม. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2562 [2019] - 23, 615 หน้า.

9786164390362 6164390362


จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538.


กฎหมาย -- ไทย. -- 880-04
คำพิพากษาศาล -- ไทย. -- 880-05
กฎหมายแพ่ง -- ไทย. -- 880-06
กฎหมายพาณิชย์ -- ไทย. -- 880-07
กฎหมายอาญา -- ไทย. -- 880-08
วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย. -- 880-09
วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย. -- 880-10

KPT68 / .ร5494 2562 ล. 2

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544