แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี., ค.ศ. 1947-

กฎ 21 ข้อที่ไม่มีผู้นำคนไหนปฏิเสธได้ / กฎยี่สิบเอ็ดข้อที่ไม่มีผู้นำคนไหนปฏิเสธได้ John C. Maxwell ; ผู้แปล วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา. - กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2562] [2019] - 388 หน้า.

แปลจาก: The 21 irrefutable laws of leadership : follow them and people will follow you. 1998. เอ. อาร์. บิซิเนส เพรส จัดพิมพ์ปี 2543 ชื่อเรื่อง: 21 กฎเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ.

กฎแห่งเพดาน -- กฎแห่งการเข้าถึงใจ -- กฎแห่งคนวงใน -- กฎแห่งภาพ -- กฎแห่งจังหวะเวลา -- กฎแห่งจังหวะเวลา.

9786162873775 6162873773


ความเป็นผู้นำ. -- 880-05
การจัดการอุตสาหกรรม. -- 880-06

HD57.7 / .ม815 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544