อำนาจ สอนอิ่มสาตร์.

นิยายที่คล้ายเรื่องจริง / นิยายที่คล้ายเรื่องจริงของ ดุ่ย ณ บางน้อย ของ ดุ่ย ณ บางน้อย. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : ห.จ.ก.โรงพิมพ์อักษรไทย (น.ส.พ.ฟ้าเมืองไทย), 2547 [2004] - 116 หน้า : ภาพสีประกอบ.

PL4209.อ5667 / น64 2547

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544