รพีพรรณ เตชะพัฒน์สกุล.

5 รูปแบบการใช้กฎหมายเพื่อเข้าถึงความยุติธรรมจากคดีพิพาทในศาลปกครองของอุดมศึกษาไทย : คู่มือเตรียมคดีปกครองด้วยตนเอง ข้าราชการ - อาจารย์ - พนักงาน - ลูกจ้าง / ห้ารูปแบบการใช้กฎหมายเพื่อเข้าถึงความยุติธรรมจากคดีพิพาทในศาลปกครองของอุดมศึกษาไทย คู่มือเตรียมคดีปกครองด้วยตนเอง ข้าราชการ - อาจารย์ - พนักงาน - ลูกจ้าง เรียบเรียงและปรับปรุงโดย รพีพรรณ เตชะพัฒน์สกุล และ บรรพต วิรุณราช. - พิมพ์ครั้งแรก. - นนทบุรี : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2563 [2020] - 127 หน้า : ภาพประกอบ.

9786165770477 6165770479


มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย. -- 880-07
กฎหมายปกครอง -- ไทย -- คดี. -- 880-08

KPT3148 / .ร36 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544