สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2476-

บทสนทนาว่าด้วยความรู้และการแสวงหาความรู้ / นำสนทนา ส. ศิวรักษ์ ; ซักถาม กระบวนกรและผู้เรียน. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : เสมสิกขาลัย, 2564 [2021] - 112 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดก้าวแรกสู่วิจารณญาณ. .

ว่าด้วยความรู้และการแสวงหาความรู้ -- ความเชื่อกับความรู้ -- ความรู้กับความเชื่อ และประโยชน์สามระดับ -- จุดเริ่มของการหาความรู้แบบฝรั่งในหมู่ชาวพุทธไทย -- ความรู้แบบภววิสัย (Objctive) มีหรือไม่ -- การแสวงหาความรู้แบบตะวันตก -- ความเชื่อของฝรั่งเป็นอย่างไรจึงเกิดความรู้ชุดนี้ -- วิธีการแสวงหาความรู้แบบตะวันออก

9786168209349 6168209344


880-06 -- ทฤษฎีความรู้.
880-07 -- ทฤษฎีความรู้ (พุทธศาสนา)
880-08 -- ปรัชญา.

BD168 / .ส724 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544