โสภณ พรโชคชัย, 2501-

การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย / โสภณ พรโชคชัย. - พิมพ์ครั้งที่ 6, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : บริษัท โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด, 2564 [2021] - 375 หน้า : ภาพประกอบ.

1. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- 2. ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ -- 3. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ -- 4. การวิเคราะห์การเงิน ต้นทุนและสินเชื่อโครงการอสังหาริมทรัพย์ -- 5. การดำเนินโครงการตามกรอบของกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ -- 6. การบริหารจัดการทรัพย์สินโครงการอสังหาริมทรัพย์ -- 7. กรณีศึกษาการวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ -- 8. การประเมินค่าทรัพย์สินและตั้งราคาขาย -- 9. การจัดการธุรกิจและวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์ -- 10. บทสรุปสำหรับการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์.

9786169277910 6169277912


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- ไทย -- การจัดการ. -- 880-05

HD890.55 / .ส94 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544