ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม, 2461-2546.

สามเจ้าพระยา. - พระนคร, โรงพิมพ์อาศรมอักษร, 2506. - 581 หน้า. ภาพประกอบ.

เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย ณ นคร).- เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี).- เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค).


นครศรีธรรมราช (น้อย), เจ้าพระยา, 2319-2381.
บดินทรเดชา (สิงห์), เจ้าพระยา, 2320-2392.
ทิพากรวงศ์, เจ้าพระยา, 2356-2413.

DS570.5 / .ณ6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544