นภดล ร่มโพธิ์.

Personal OKRs ชีวิตจะสำเร็จตามเป้าหมาย ถ้าวัดผลได้เป็นระบบ / นภดล ร่มโพธิ์. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : How to, 2564 [2021] - 147 หน้า.

OKRs คืออะไร -- การสร้างคุณค่า (Value) ของชีวิต -- การสร้างพันธกิจ (Mission) ของชีวิต -- การสร้างวิสัยทัศน์ (Vision) ของชีวิต -- การสร้าง OKRs สำหรับชีวิตประจำวัน -- ตัวอย่าง OKRs ในชีวิตประจำวัน -- การนำเอา OKRs ไปใช้ -- ปัญหาในการใช้ OKRs -- คำถามที่พบบ่อย -- ชีวิตเปลี่ยนไปหลังใช้ OKRs -- บทสรุป.


เคยเป็นไหม ต่อให้จะพยายามตั้งเป้าหมายอย่างไร ก็ไม่เคยทำสำเร็จหรืออาจถึงขั้นยังไม่แม้แต่จะเริ่มทำด้วยซ้ำ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เพียงคุณใช้หลักการใน หนังสือ "Personal OKRs ชีวิตจะสำเร็จตามเป้าหมาย ถ้าวัดผลได้เป็นระบบ" เล่มนี้ ซึ่งเป็นผลงานของ "ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์" ผู้เชี่ยวชาญด้าน OKRs อันดับต้น ๆ ของไทย ที่จะช่วยให้คุณรู้จักตัวตนและความชอบที่แท้จริง ใช้ชีวิตอย่างมีจุดหมายและมีแพสชั่นกับทุกสิ่ง รู้จักวิธีติดตามความก้าวหน้าของสิ่งที่ทำอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้เข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น และอื่น ๆ อีกมากมาย เปิดประตูสู่ความท้าทายใหม่ ๆ และพุ่งชนทุกเป้าหมายเพื่อความสำเร็จในชีวิต.

9786161841119 6161841118


การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์. -- 880-05
สัมฤทธิผลขององค์การ -- การวัด. -- 880-06
สมรรถภาพ. -- 880-07

HD30.65 / .น43 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544