ปรีชญาณ์ นักฟ้อน, 2522-

ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : พี่ตูน กับก้าวที่กล้าของเขา / พี่ตูนกับก้าวที่กล้าของเขา ปรีชญาณ์ นักฟ้อน. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020] - 174 หน้า.

9786164761148 616476114X


อาทิวราห์ คงมาลัย, 2522-


ความเป็นผู้นำ. -- 880-07

ML420.อ626 / ป46 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544