อภิญญา ดิสสะมาน, 2520-

สุนทรียปุจฉา : กระบวนการสอบถามเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติวิธี = Appreciative inquiry / Appreciative inquiry อภิญญา ดิสสะมาน. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า : มูลนิธิฟรีดริช เนามัน, 2563 [2020] - 58 หน้า : ภาพสีประกอบ. - ชุดเครื่องมือของวิทยากรกระบวนการ . - ชุดเครื่องมือของวิทยากรกระบวนการ. .

9786164761643 6164761646


การบริหารความขัดแย้ง. -- 880-06
สุนทรียสาธก. -- 880-07

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544