ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-

คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, รณกรณ์ บุญมี. - พิมพ์ครั้งที่ 18, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2564 [2021] - 459 หน้า.

9786162699993 6162699994


ความผิด (กฎหมาย) -- ไทย. -- 880-05
ความผิดลหุโทษ -- ไทย. -- 880-06

KPT3878 / .ท567 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544