ชลัท ประเทืองรัตนา.

อ่างปลา = Fishbowl / Fishbowl ชลัท ประเทืองรัตนา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับมูลนิธิฟรีดริช เนามัน, 2563 [2020] - 68 หน้า : ภาพสีประกอบ. - ชุดเครื่องมือของวิทยากรกระบวนการ . - ชุดเครื่องมือของวิทยากรกระบวนการ. .

9786164761636 6164761638


880-06 -- การแลกเปลี่ยนทางสังคม.
880-07 -- อภิปราย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544