ดุลยภาค ปรีชารัชช.

เมียนมาร์ : การเมืองการปกครองระยะเปลี่ยนผ่าน = Myanmar : politics and government in transition / Myanmar : politics and government in transition ดุลยภาค ปรีชารัชช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020] - 280 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

9786165725941 6165725945


พม่า -- การเมืองและการปกครอง. -- 880-05

JQ751.ก58 / ด742 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544