ยงศักดิ์ ตันติปิฎก.

ตำราเภสัชกรรมไทย. เล่ม 1 / ผู้เขียนและเรียบเรียง ยงศักดิ์ ตันติปิฎก. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [นนทบุรี] : กลุ่มงานวิชาการเภสัชกรรมแผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2561 [2018] - 166 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

1. บทนำเภสัชกรรมไทย -- 2. ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ -- 3. ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ -- 4. สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน -- 5. หลักการใช้ยาไทย.

9786161137151 6161137151


880-05 -- ตำรับยา -- ไทย.
880-06 -- สมุนไพร -- ไทย
880-07 -- การแพทย์แผนโบราณ -- ไทย.

QV738.JT3 / ย25 2561 ล. 1

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544