อีเดน, เจเรมี.

คุณเด็ดผลไม้ลูกไหนในการทำธุรกิจ / ผู้เขียน Jeremy Eden, Terri Long ; ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2562] [2019] - 276 หน้า.

แปลจาก: Low-hanging fruit : 77 eye-opening ways to improve productivity and profits / Jeremy Eden, Terri Long. c2014.

บทนำ ทำไมผลไม้ใกล้มือถึงมองเห็นได้ยากเหลือเกิน -- ส่วนที่ 1 วิธีมองเห็นผลไม้ใกล้มือ: การมองเห็นปัญหายากกว่าการแก้ปัญหา -- ส่วนที่ 2 เมื่อคุณมองเห็นปัญหาแล้วจงแก้ไขมันซะ! -- ส่วนที่ 3 กระตุ้นให้ทีมของคุณเก็บเกี่ยวผลไม้ใกล้มือ -- ส่วนที่ 4 การทำให้บริษัทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่ความฝันที่เป็นไปไม่ได้ -- ส่วนที่ 5 การตัดสินใจและการลงมือทำจนสำเร็จ -- ส่วนที่ 6 ความรับผิดชอบ: นี่แหละหัวใจสำคัญ! -- ส่วนที่ 7 คุณต้องการเวลาเพิ่มขึ้นเหรอนี่เป็นเรื่องง่ายกว่าที่คุณคิดเยอะเลย! -- ส่วนที่ 8 ชนะใจคนขึ้สงสัย คนที่ชอบถากถางและคนที่ไม่กล้าเสี่่ยง! -- ส่วนที่ 9 ป.ล. สำหรับผู้บริหารระดับสูง (และคนที่อยากก้าวไปสู่ตำแหน่งนั้น)!

หากเปรียบต้นไม้เป็นธุรกิจวิธีที่คุณเลือกเด็ดผลไม้บนต้นบอกได้ว่าธุรกิจของคุณจะประสบความสำเร็จมากแค่ไหน ถ้าคุณเลือกเด็ดลูกที่ "ดีที่สุด" แต่อยู่ไกลคุณจะประสบความสำเร็จแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ แต่ถ้าคุณเลือกเด็ดลูกที่ "ดีพอใช้" แต่อยู่ใกล้คุณจะประสบความสำเร็จแบบพุ่งทะยานจนใครก็ตามไม่ทัน หนังสือเล่มนี้จะแนะนำกลยุทธ์ "ผลไม้ใกล้มือ" ที่ช่วยให้คุณใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดผลลัพธ์ทวีคูณ โดยสามารถสร้างผลงานได้มากขึ้นและดีขึ้นในเวลาที่สั้นลง คำถามคือ...ตอนนี้คุณกำลังเลือกเด็ดผลไม้แบบไหน?

9786162873744 6162873749


พฤติกรรมองค์การ. -- 880-05
สัมฤทธิผลขององค์การ. -- 880-06
มาตรฐานการทำงาน. -- 880-07
การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม. -- 880-08
แรงจูงใจในการทำงาน. -- 880-09
การบริหารงานบุคคล. -- 880-10

HD58.7 / .อ667 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544