#ทำแท้ง #มุมมองหลากหลายมิติ #อาญาห้าม #สิทธิเสรีภาพ #รัฐธรรมนูญ / แฮชแท็กทำแท้ง แฮชแท็กมุมมองหลากหลายมิติ แฮชแท็กอาญาห้าม แฮชแท็กสิทธิเสรีภาพ แฮชแท็กรัฐธรรมนูญ กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - กรุงเทพฯ : กองทุน, [2563] [2020] - 90 หน้า : ภาพประกอบ.

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


การทำแท้ง -- ไทย -- การประชุม. -- 880-05
การทำแท้ง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย -- การประชุม. -- 880-06

HQ767.5.ท9 / ง63 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544