รางวัลพระปกเกล้า' 63 / รางวัลพระปกเกล้า = KPI Awards 2563 : เกียรติภูมิท้องถิ่น KPI Awards 2563 บรรณาธิการ สุมามาลย์ ชาวนา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020] - 174 หน้า : ภาพประกอบ.

9786164761520 6164761522


การปกครองท้องถิ่น -- ไทย. -- 880-05

JS7153.3.ก2 / ร6333 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544