สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-

คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงตามประมวลกฎหมายอาญา / ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงตามประมวลกฎหมายอาญา สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021] - 240 หน้า.

9786162699887 6162699889


การปลอมแปลง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย. -- 880-06
กฎหมายอาญา -- ไทย. -- 880-07

KPT4334 / .ส74 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544