วิชัย ตันติกุลานันท์.

คำอธิบายพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 : ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2562 / วิชัย ตันติกุลานันท์ และ จุฬาลักษณ์ ตันติกุลานันท์. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, [2562] [2019] - 253 หน้า.

9786162603983 6162603989


หลักทรัพย์ -- ไทย. -- 880-04
ตลาดหลักทรัพย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย. -- 880-05

KPT1064 / .ว62 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544