กฤษฎา อภินวถาวรกุล.

กฎหมายล้มละลาย / กฤษฎา อภินวถาวรกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021] - 246 หน้า.

9786165810074 6165810071


ล้มละลาย -- ไทย. -- 880-05

KPT1942 / .ก945 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544