อนุชา ไทยวงษ์.

Must 2 know : adult เราต้องรอด / by อจอนช & อ.ดร. เสน่ห์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [นครราชสีมา] : บริษัท โคราชอิงค์เจ็ท 2010 จำกัด, 2564 [2021] - 158 หน้า : ภาพสีประกอบ.

บทที่ 1 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางนรีเวช -- บทที่ 2 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด -- บทที่ 3 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของทางเดินหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส -- บทที่ 4 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของเลือดและส่วนประกอบของเลือด -- บทที่ 5 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ -- บทที่ 6 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตา หู คอ และจมูก -- บทที่ 7 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาท -- บทที่ 8 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ -- บทที่ 9 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีเซลล์เจริญเติบโตผิดปกติ -- บทที่ 10 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ -- บทที่ 11 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติระบบทางเดินอาหาร -- บทที่ 12 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของสมดุลน้ำและเกลือแร่ -- บทที่ 13 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคเขตร้อน โรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ -- บทที่ 14 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน -- บทที่ 15 การพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน บาดเจ็บ และสาธารณภัย.

9786165775915 6165775918


การพยาบาลผู้สูงอายุ. -- 880-05
การดูแลด้านการพยาบาล. -- 880-06

WY152 / .อ37 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544