เภสัชวิทยา. สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. เล่ม 2 : ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลาง / ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลาง บรรณาธิการ จินตนา สัตยาศัย. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [ขอนแก่น] : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2564 [2021] - iv, 321 หน้า : ภาพประกอบ.

9786164385467 6164385466


เภสัชวิทยา. -- 880-05
สารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลาง. -- 880-06
ยารักษาโรคทางระบบประสาทและจิต. -- 880-07

QV4 / .ภ7427 2564 ล. 2

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544