จิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์.

Marketing technology trend 2021 พลิกโลกการตลาดด้วยมาร์เทค / จิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2564 [2021] - 429 หน้า : ภาพสีประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2564.

Martketing Technology Landscape -- การเติบโตของ MarTech จากอดีตถึงปัจจุบัน -- ประโยชน์ของ MarTech เสริมเขี้ยวเล็บให้ Digital Marketer -- รีวิวเจาะลึกให้ถึงแก่น Marketing Technology Tools -- การเขียนชุดเครื่องมือมาร์เทค (MarTech Stacks) ออกมาเป็นแผนภาพ -- MarTech 360 Frameworks & Decision Marketing Checklist.

9786164871885 6164871883


การตลาด -- การจัดการ. -- 880-05
เทคโนโลยี -- การตลาด. -- 880-06
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี -- การตลาด. -- 880-07

HF5415.13 / .จ633 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544