มินนะ โนะ นิฮงโกะ. 3 / [ผู้แปล กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม]. - พิมพ์ครั้งที่ 9, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2562 [2019] - 257 หน้า : ภาพประกอบ.

มีซีดี-รอม 1 แผ่น, เอกสาร 1 เล่ม. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. ชื่อเรื่องเดิม: มินนะ โนะ นิฮงโกะ : แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น. ฉบับพิมพ์ซ้ำ. แปลจาก: Minna no nihongo shokyu. 2nd ed.

9789744436887 9744436883


ภาษาญี่ปุ่น -- แบบเรียนสำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ -- ภาษาไทย. -- 880-04
ภาษาญี่ปุ่น -- ไวยากรณ์. -- 880-05
ภาษาญี่ปุ่น -- บทสนทนาและวลี. -- 880-06

PL539.5.ท9 / ม633 2562 ล. 3

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544