รังสิมันต์ โรม, 2535-

เรียนประชาชนที่เคารพ : รวมบทอภิปรายไม่ไว้วางใจจากป่ารอยต่อถึงตั๋วช้าง / รังสิมันต์ โรม. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2564 [2021] - 223 หน้า : ภาพสีประกอบ.

"เรียนประชาชนที่เคารพ" บันทึกบทอภิปรายไม่ไว้วางใจ จากกรณี "ป่ารอยต่อ" และ "ตั๋วช้าง" ของ "รังสิมันต์ โรม" ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ซึ่งนับเป็นเอกสารที่มีความสำคัญ เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ของยุคสมัย ที่ไม่เพียงช่วยให้เข้าใจสภาวะสังคมการเมืองไทยในห้วงเวลาปัจจุบัน แต่ยังช่วยต่อจิกซอว์ให้เราเข้าใจการเมืองไทยที่พลิกผันและเสื่อมถอยมาตั้งแต่ปี 2557 บทอภิปรายของรังสิมันต์ โรม ทำการบ้านมาอย่างดี มีข้อมูลที่ค้นคว้ามาทั้งจากแหล่งเอกสารราชการ และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ จนสามารถต่อภาพใหญ่ให้เราเห็นการปกครองแบบคณาธิปไตยของรัฐบาลประยุทธ์ เราได้เห็นตัวละครมากมายในเครือข่ายความสัมพันธ์ "นักการเมือง-ข้าราชการ-กลุ่มทุน" ที่สร้างคอนเนคชันถึงกัน โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ "กลุ่ม 3 ป." และ "มูลนิธิป่ารอยต่อฯ" ซึ่งรังสิมันต์ โรม ได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า "แนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาลประยุทธ์นั้น มุ่งไปที่การเปิดให้กลุ่มทุนผูกขาดขนาดใหญ่ ได้เข้ามามีส่วนในการใช้ประโยชน์จากกลไกของรัฐ ทรัพยากรของรัฐ บุคลากรของรัฐ และข้อมูลของรัฐ ได้อย่างเป็นทางการ" ในขณะที่ กรณี "ตั๋วช้าง" รวมทั้งตัวประเภทอื่น ๆ รังสิมันต์ โรม ได้ชี้ให้เห็นการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมและไม่คำนึงถึงหลักการ มีทั้งการวิ่งเต้น การใช้เส้นสาย ระบบอุปถัมภ์ และการแทรกแซงจากอำนาจภายนอกในวงการตำรวจ ซึ่งนอกจากการแต่งตั้งที่ขาดความเป็นธรรมแล้ว ยังมีการใช้พระเดชลงทัณฑ์ข้าราชการชั้นผู้น้อยโดยปราศจากกฎหมายรองรับ ทั้งยังละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ที่น่าเศร้าคือ กรณี "ตั๋วช้าง" ในวงการสีกากีนี้ เป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งของปัญหา ที่ทำให้หลายองค์กรกลายเป็นแดนสนธยาที่แตะต้องและตรวจสอบไม่ได้ แม้ว่าการอภิปรายของในเรื่อง "มูลนิธิป่ารอยต่อฯ" จะถูกสกัดเตะถ่วงไม่ให้ได้พูดในสภา รวมถึงเรื่อง "ตั๋วช้าง" ที่ไม่สามารถอภิปรายจนจบได้ในห้องประชุม แต่เราอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว เทคโนโลยีและการสื่อสารสมัยใหม่ ทำให้ผู้แทนราษฎรสามารถสื่อสารกับประชาชนโดยตรงอย่างยากที่ใครจะขวางกั้น หนังสือเล่มนี้จึงเกิดขึ้นมาเพื่อเปิดเผยในสิ่งที่รังสิมันต์ โรม ได้ค้นพบ โดยหวังว่าจะเป็นก้าวหนึ่งที่สำคัญ ที่จะพาสังคมไทยออกจากอาณาจักรแห่งความกลัว และป้องกันไม่ให้สังคมไทยต้องตกอยู่ภายใต้การครอบงำของระบอบคณาธิปไตย.

9786165820509 6165820506


การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย. -- 880-05


ไทย -- การเมืองและการปกครอง. -- 880-06

JQ1745.ก55ฉ5 / ร615 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544