ครอบและสะพานฟัน. Crown and bridge. 3 = 3 / Crown and bridge. 3 บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล [เรียบเรียง] ; ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. - พิมพ์ครั้งที่ 5, ฉบับปรับปรุง. - สงขลา : แอปเปิ้ลอาร์ต, 2562 [2019] - vii, 284 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

1. การออกแบบโครงโลหะในงานโลหะเคลือบพอร์ซเลน -- 2. การออกแบบฟันเทียมบางส่วนติดแน่น -- 3. การลองและยึดชั่วคราวครอบฟันและฟันเทียมบางส่วนติดแน่น -- 4. การยึดครอบฟันและฟันเทียมบางส่วนติดแน่นถาวรด้วยซีเมนต์ -- 5. ความล้มเหลวในงานครอบฟันและฟันเทียมบางส่วนติดแน่น -- 6. การซ่อมแซมงานครอบฟันและฟันเทียมบางส่วนติดแน่น -- 7. ครอบฟันสำหรับฟันเทียมบางส่วนถอดได้ -- 8. ฟันเทียมบางส่วนติดแน่นยึดด้วยเรซิน -- 9. เซรามิกวีเนียร์ -- 10. ทันตกรรมรากเทียมในงานครอบฟันและฟันเทียมบางส่วนติดแน่น.

9789740681144 974068114X


880-04 -- การครอบฟัน.
880-05 -- การใส่ฟันเทียมบางส่วนถาวร.

WU515 / .ค45 2562 ล. 3

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544