อนุสรณ์ ติปยานนท์.

Food design จากวัฒนธรรมสู่นวัตกรรม / อนุสรณ์ ติปยานนท์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : อินี่ บุ๊คส์, 2563 [2020] - 223 หน้า : ภาพประกอบ.

รสชาติ -- สุขภาวะ -- ชุมชน -- ระบบนิเวศ -- การเคลื่อนไหว -- สุนทรียะและความคิดสร้างสรรค์ -- นวัตกรรม -- แพลตฟอร์มใหม่.

9786169320777 616932077X


880-05 -- อุตสาหกรรมอาหาร -- นวัตกรรมทางเทคโนโลยี -- ไทย.
880-06 -- อาหาร -- แง่สังคม -- ไทย.
880-07 -- คนปรุงอาหาร -- ไทย -- สัมภาษณ์.
880-08 -- นักโภชนาการ -- ไทย -- สัมภาษณ์.

TP370 / .อ37 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544