อสมา กุลวานิชไชยนันท์.

Big data series I : introduction to a big data project : ปฐมบทในการทำโปรเจคบิ๊กดาต้า / Introduction to a big data project ปฐมบทในการทำโปรเจคบิ๊กดาต้า อสมา กุลวานิชไชยนันท์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : คอราไลน์, 2562 [2019] - 247 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2561.

What is big data? -- Where does big data come from? -- Who are big data experts? -- Why big data is so important? -- When is the right time to start a big data project? -- How to make a big data project successful? -- How much does a big data project cost?.

9786169310839 6169310839


880-06 -- บิ๊กดาทา.
880-07 -- การจัดการฐานข้อมูล.

QA76.9.บ62 / อ54 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544