อุษาคเนย์วันนี้ = Southeast Asia today / ผู้เขียน นภดล ชาติประเสริฐ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สร้อยมาศ รุ่งมณี. - พิมพ์ครั้งแรก. - ปทุมธานี : ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020] - 317 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

9786164881372 6164881374


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้. -- 880-04
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- การเมืองและการปกครอง. -- 880-05
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ความเป็นอยู่และประเพณี. -- 880-06

DS521 / .อ755 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544