ภาพวินิจฉัยในภาวะบาดเจ็บ. Emergency imaging trauma. เล่ม 1 = Vol. 1 / Emergency imaging trauma. Vol. 1 บรรณาธิการ รัฐชัย แก้วลาย. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท เรียงสาม กราฟฟิค ดีไซน์ จำกัด, 2564 [2021] - xviii, 714, [8] หน้า : ภาพประกอบ.

1. แนวคิดในการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ -- 2. แนวคิดและการตัดสินใจตรวจภาพวินิจฉัยในผู้บาดเจ็บ -- 3. เอกซเรย์ในผู้บาดเจ็บ -- 4. อัลตราซาวด์ในผู้บาดเจ็บ -- 5. เอกซเรย์คอมพิวเตอร์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงในผู้บาดเจ็บ -- 6. การห้ามเลือดในผู้บาดเจ็บด้วยวิธีการทาง endovascular Transarterial embolization in trauma -- 7. การบาดเจ็บของศีรษะ -- 8. การบาดเจ็บของฐานกะโหลกและหลอดเลือดในกะโหลกศีรษะ -- 9. การบาดเจ็บบริเวณใบหน้า -- 10. การบาดเจ็บของกระดูกสันหลังและหลอดเลือดส่วนลำคอ -- 11. การบาดเจ็บของทรวงอก -- 12. การบาดเจ็บของช่องท้อง -- 13. การบาดเจ็บของโพรงหลังช่องท้อง ผนังช่องท้อง และอวัยวะสืบพันธุ์.

9786165772891 6165772897


บาดแผลและบาดเจ็บ -- การวินิจฉัย. -- 880-04
การบันทึกภาพเพื่อวินิจฉัยโรค. -- 880-05

WO700 / .ภ63 2564 ล. 1

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544