กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา = Anatomy physiology / Anatomy physiology Parramon เขียนและภาพประกอบ ; ภุชงค์ เดชอาคม แปล. - กรุงเทพฯ : บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด, 2564 [2021] - 196 หน้า : ภาพประกอบสี.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2555. แปลจาก: El gran libro del cuerpo humano.

9786160451814 6160451812


กายวิภาคศาสตร์. -- 880-03
สรีรวิทยา. -- 880-04

QS4 / .ก6485 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544