จุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ.

กฎ 6 ข้อ การทรานส์ฟอร์มแบรนด์สู่ยุคใหม่ = 6 Rules of brand transformation / 6 Rules of brand transformation โดย จุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท บารามีซี่ จำกัด, 2564 [2021] - 131 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

Part 1 : Why Brand Transformation? -- Part 2 : 6 Rules of Brand Transformation.

การสร้างแบรนด์นั้นจำเป็นต้องอาศัยการเดินหน้าด้วยแนวทางที่ชัดเจน มีกลยุทธ์ ไม่ทำอะไรตามใจตัวเราแต่เพียงอย่างเดียว และหลาย ๆ ครั้งเรามักออกนอกเส้นทางเพราะทำตามความเคยชิน การสร้างแบรนด์ต้องมีความเพียรเป็นที่ตั้ง นี่คือความจริงแท้อย่างที่สุด เพราะความเพียรก็คือการที่เราต้องลงมือทำ ลงมือสร้างแบรนด์อย่างจริงจัง เดินหน้าทุกวัน การสร้างแบรนด์ไม่ใช่แค่การทำสื่อโฆษณาหรือการออกแบบ แต่มันคือทั้งหมดของธุรกิจเรา และแบรนด์ที่จะกลายเป็นสินทรัพย์ให้เราในระยะยาวนั้นต้องมีการกระทำที่ต่อเนื่อง อดทน และมีความเพียรมากที่จะไม่ออกนอกเส้นทางที่ได้วางแผนไว้.

9786169374305 6169374306


การสร้างตราผลิตภัณฑ์ (การตลาด) -- 880-05

HF5415.1255 / .จ724 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544