แครนสตัน, มอริช วิลเลียม, ค.ศ. 1920-

ปรัชญาการเมือง / มอริซ แครนสตัน ; ส.ศิวรักษ์ แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2562 [2019] - (11), 354 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2515. แปลจาก: Political dialogues.

สนทนาทั้งแปดในหนังสือเล่มนี้ ล้วนว่าด้วยปัญหาทางการเมือง หรือพูดให้ตรงยิ่งกว่านี้ ก็คือว่าด้วยปัญหาทางทฤษฎีการเมืองในเรื่องเสรีภาพ ความเจริญ ความีใจกว้าง รัฐ ปฏิวัติ ประชาธิปไตย จริยธรรม และคุณธรรมสำหรับพลเมือง เรื่องดังกล่าวนี้เป็นนื่องหลักทางทฤษฎีที่เกี่ยวกับรัฐมาแต่สมัยเปลโตหรือก่อนหน้านั้น เรียงลำดับบทสนทนาโดยถือกาลเวลาเป็นเกณฑ์ โดยเริ่มที่สาโวนาโรลากับมาคิอาเวลลีในปลาบคริสต์ศตวรรษที่สิบห้า เรื่อยลงมาจนถึงแมท บทสนทนาตอนต้นๆ มีชีวิตชีวา และมีความสดใส ยิ่งกว่าบทสนทนาต่างๆ ใน่คริสต์ศตวรรษที่สิบเก้า ทั้งนี้เห็นจะเป็นเพราะอุดมการณ์เริ่มมีบทบาทในทางประวัติศาสตร์ โดยที่เข้าไปก้าวก่ายในขอบเขตของปรัชญายีงขึ้นทุกทีถ้าเปรียบเทียบดูแล้ว จะเห็นได้ว่าเบิคกับฮูมเป็นแบบอย่างของนักอุดมการณ์ฝ่ายอนุรักษ์นิยม ในขณะที่เพน (ในส่วนย่อย) และมากซ์ (ในส่วนใหญ่) มิได้เป็นนักอุดมการณ์อีกแล้ว หากต้องประสงค์จะเปลี่ยนแปลงโลก ยิ่งกว่าจะพยายามเข้าใจโลก.

9789743158995 9743158995


ปรัชญา. -- 880-05

JA71 / .ค8 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544