ไพจิตร ผาวัน.

คำอธิบายสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างมาตรฐาน (สัญญาศรีปทุม) / โดย ไพจิตร ผาวัน, ชำนาญ พิเชษฐพันธ์, กัมพล กิตติพงษ์พัฒนา. - พิมพ์ครั้งแรก. - นนทบุรี : บริษัท เฟิสท์ ออฟเซท (1993), 2563 [2020] - 12, 462 หน้า.

9786165687737 6165687733


สัญญาการก่อสร้าง -- ไทย. -- 880-05
สัญญาการก่อสร้าง -- ไทย. -- 880-06

KPT3403 / .พ92 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544