สิรจิตต์ เดชอมรชัย.

กลยุทธ์การสอนภาษาฝรั่งเศสเชิงรุก = Teaching strategies for active learning of the French language / Teaching strategies for active learning of the French language สิรจิตต์ เดชอมรชัย. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์, 2564 [2021] - 445 หน้า : ภาพประกอบ.

9786164881907 6164881900


880-05 -- ภาษาฝรั่งเศส -- การศึกษาและการสอน.

PC2065 / .ส624 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544