ไรท์, อิริค โอลิน.

How to ต่อต้านทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 / อิริค โอลิน ไรท์ เขียน ; พงษ์ประภัสสร์ แสงสุริยง แปล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : สำนักนิสิตสามย่าน, 2564 [2021] - 199 หน้า : ภาพประกอบ.

แปลจาก: How to be an anticapitalist in the twenty-first century.

บทที่ 1 ต่อต้านทุนนิยมทำไม? -- บทที่ 2 บทวินิจฉัยและวิพากษ์ทุนนิยม -- บทที่ 3 รูปแบบต่างๆ ของการต่อต้านทุนนิยม -- บทที่ 4 จุดหมายปลายทางที่ไปไกลกว่าทุนนิยม: สังคมนิยมในฐานะประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ -- บทที่ 5 รัฐและการต่อต้านทุนนิยม -- บทที่ 6 ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง.

9786168209448 6168209441


ทุนนิยม -- ประวัติ -- ศตวรรษที่ 21. -- 880-05
ขบวนการต่อต้านโลกาภิวัตน์. -- 880-06

HB501 / .ร93 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544