วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล.

สรุปประเด็นถาม-ตอบปัญหาโรคกระดูกสันหลัง ปวดหลัง-ปวดคอ / ผู้นิพนธ์ วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท ธรรมดาเพรส จำกัด, 2564 [2021] - 239 หน้า : ภาพสีประกอบ.

ตอนที่ 1 อาการปวดหลัง -- ตอนที่ 2 อาการปวดคอ -- ตอนที่ 3 กระดูกสันหลังคด -- ตอนที่ 4 โรคอื่นๆ ทางกระดูกสันหลัง -- ตอนที่ 5 วิธีการผ่าตัด -- ตอนที่ 6 หลังการผ่าตัด.

9786165823920 6165823920


ปวดหลัง. -- 880-05
ปวดคอ. -- 880-06
กระดูกสันหลังคด. -- 880-07
โรคกระดูกสันหลัง -- ศัลยกรรม. -- 880-08

WE720 / .ว62 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544