พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์.

Healthitude สุข (อุดม) คติ / พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : บริษัท เอ.พี. กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จำกัด, 2564 [2021] - 171 หน้า : ภาพสีประกอบ.

1. "Healthitude" สุขภาพดีเริ่มต้นที่ ทัศนคติ -- 2. Introduction to Epigenetics การควบคุมเหนือพันธุกรรม -- 3. Stress ความเครียด -- 4. Sleep is a Priority, Not a Lifestyle Leisure การนอนคือหน้าที่ ไม่ใช่ทางเลือก -- 5. Vitamin D is the New Hormone วิตามินดีคือฮอร์โมน -- 6. Vitamin D and Immunity วิตามินดีกับระบบภูมิต้านทาน -- 7. Vitamin D and Depression วิตามินดีกับภาวะซึมเศร้า -- 8. Vitamin D and Cancer Preventionวิตามินดีกับการป้องกันมะเร็ง -- 9. Start with The Gut สุขภาพดี เริ่มต้นที่ลําไส้ -- 10. Hormone Balance and Weight Management สมดุลฮอร์โมนกับการลดน้ําหนัก -- 11. Functional Medicine Approach for Alzheimer's อัลไซเมอร์ รู้ก่อน ป้องกันได้ -- 12. We Live in the Toxic World ชีวิตประจําวันกับสารเคมี.

"Healthitude" มาจากคําว่า "Healthy" กับคําว่า "Attitude" เป็นหนังสือที่จะกระตุกทุกอณูของร่างกาย ให้พวกเราฉุกคิด ชวนย้อนกลับปรับมองมุมใหม่ ๆ เปลี่ยนแปลงกรอบความคิด และปรับทัศนคติ (Attitude) ที่มีต่อการดูแลสุขภาพ (Health) ของตัวเรา ของคนที่เรารัก และรวมไปถึงทุกคนที่อยู่รอบข้างเรา Healthitude เล่มนี้ ผู้เขียนตั้งใจรวบรวมองค์ความรู้และงานวิจัยใหม่ๆ ทางการแพทย์ ที่คนยุคนี้ควรต้องเข้าใจและเกิดการตระหนักรู้ โดยพยายามย่อยเรื่องที่เข้าใจยาก ๆ ให้อ่านง่ายขึ้น เพื่อให้สามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันได้จริง.

9786165772662 6165772668


สุขภาพ. -- 880-05
อนามัย. -- 880-06
การดูแลตนเอง. -- 880-07

QT180 / .พ628 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544