เยาวลักษณ์ อู่ปรัชญา.

ผลของสารสกัดจากหญ้าปักกิ่งต่อระบบภูมิคุ้มกันลิมโฟไซต์ของมนุษย์ = The immune modulatory effect of Murdannia loribormis on human lymphocytes : งานวิเคราะห์ / The immune modulatory effect of Murdannia loribormis on human lymphocytes คณะผู้วิเคราะห์ เยาวลักษณ์ อู่ปรัชญา,วีณา จิรัจฉริยากูล, ธนวรรณ กุมมาลือ. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2552 [2009]] - 19 แผ่น : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)


สารสกัดจากพืช -- การวิเคราะห์. -- 880-04
สมุนไพร -- ไทย. -- 880-05
หญ้าปักกิ่ง. -- 880-06
ลิมโฟไซต์. -- 880-07

QV766 / .ย784 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544