ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง.

สร้างคอนเทนต์มัดใจลูกค้า = How to do content marketing right / How to do content marketing right ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง เขียน. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : Short Cut, 2564 [2021] - 242 หน้า : ภาพประกอบ.

ก่อนที่เราจะลงมือทำคอนเทนต์ เราต้องรู้เสียก่อนว่าคอนเทนต์คืออะไร คอนเทนต์ทำงานอย่างไร และคอนเทนต์จะเข้ามาช่วยการตลาดได้อย่างไร เมื่อเรามีพื้นฐานที่ดีพอแล้ว เราก็จะเข้าใจต่อไปว่า จะต้องสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่เหมาะกับสินค้าหรือบริการของเรา เพื่อให้เกิดผลลัพธ์กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้อย่างไร หนังสือ "สร้างคอนเทนต์มัดใจลูกค้า" หรือ "How to Do Content Marketing Right" เล่มนี้ จึงเป็นหนังสือเล่มที่มีความสำคัญต่อวงการการตลาดคอนเทนต์เป็นอย่างมาก ซึ่ง "คุณณัฐพัชญ์" เขียนได้อย่างละเอียด ลึกซึ้ง ทว่าทำให้เราอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย นำไปใช้ได้จริง ทำให้เรามีภูมิคุ้มกันในการทำการตลาดคอนเทนต์ได้เป็นอย่างดี ต่อให้เราจะไปอยู่ในองค์กรไหน มีสินค้าหรือการบริการที่แตกต่างกันไป แต่ภูมิคุ้มกันนี้จะช่วยให้เราลงมือทำคอนเทนต์ได้อย่างถูกทิศทาง มีหลักการ เข้าถึงแก่น และที่สำคัญที่สุด เกิดผลลัพธ์อย่างที่องค์กรต้องการในท้ายที่สุดนั่นเอง.

9786161842994 6161842998


การตลาดทางอินเทอร์เน็ต. -- 880-05
เครือข่ายสังคมแบบออนไลน์. -- 880-06
การตลาดเป้าหมาย. -- 880-07

HF5415.1265 / .ณ63327 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544