ดุสิต ทองเปรมจิตต์.

การออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง = Exhibition design and display / Exhibition design and display. ดุสิต ทองเปรมจิตต์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - เชียงใหม่ : บริษัท โชตนาพริ้นท์ จำกัด, 2564 [2021] - 160 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9786165777988 6165777988


นิทรรศการ -- การออกแบบ. -- 880-05
นิทรรศการ -- การจัดการ. -- 880-06
งานแสดงสินค้า -- การจัดการ. -- 880-07
งานแสดงสินค้า -- เทคนิคการจัดนิทรรศการ.

T396 / .ด75 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544