รูซ์, อองรี.

การปฏิวัติสยาม 2475 ในทัศนะของพันโท อองรี รูซ์ / Revolution Siamoise de 1932 d'apries le Lieutenant-Colonel Henri Roux Henri Roux เขียน ; พิมพ์พลอย ปากเพรียว แปล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 [2021] - 10, 225 หน้า : ภาพประกอบ.

ฉบับพิเศษของวารสารชื่อ ศิลปวัฒนธรรม.

นี่คือส่วนหนึ่งจากบันทึกฉบับแรกที่ทูตทหารฝรั่งเศสนายนี้โทรเลขถึงต้นสังกัดของเขา ณ กรุงปารีส เพื่อรายงานสถานการณ์สดในพระนคร "พันโท อองรี รูซ์" ทำหน้าที่ผู้สังเกตการณ์การปฏิวัติครั้งนี้ โดยจัดทำโทรเลขรายงาน และ "อัปเดต" พัฒนาการของเหตุการณ์ พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุตั้งต้นของการปฏิวัติ ตลอดจนผลกระทบ และ "รีแอคชั่น" ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละฝ่าย อาทิ พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ชุมชนชาวต่างชาติ สถาบันสงฆ์ ชาวบ้าน นักเรียนนักศึกษา โดยตั้งข้อสังเกตต่อบรรยากาศที่สงบเงียบทั่วบางกอก ความเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องปากท้อง และกิจการระหว่างประเทศที่อาจพัวพันถึงชาติตะวันตก หากเหตุการณ์บานปลายหรือกลืนไม่เข้าคายไม่ออกหลังจากรัฐบาลใหม่เข้ามาทำหน้าที่ภายใต้ธรรมนูญปกครองแผ่นดิน.

9789740217466 974021746X


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 7 -- รัฐประหาร, 2475. -- 880-05

DS583.3 / .ร72 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544