ตุลย์ ศรีอัมพร.

ทันตวัสดุศาสตร์พื้นฐาน 1 = Fundamental of dental materials 1 / Fundamental of dental materials 1 ตุลย์ ศรีอัมพร. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021] - 146 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2564.

บทที่ 1 บทนำสู่พื้นฐานของวัสดุศาสตร์และวัสดุทันตกรรม -- บทที่ 2 สมบัติพื้นฐานของวัสดุทันตกรรม -- บทที่ 3 โลหะและโลหะผสมในทางทันตกรรม -- บทที่ 4 พื้นฐานของวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ -- บทที่ 5 เซรามิกเบื้องต้นทางทันตกรรม.

9786165776370 616577637X


ทันตวัสดุ. -- 880-05

WU190 / .ต74 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544