วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

ล้มละลายพิสดาร : หลักกฎหมายตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ (ล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลล้มละลายฯ และแนวคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ / กฎหมายล้มละลายพิสดาร : หลักกฎหมายตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ (แก้ไขใหม่ล่าสุด) และ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลล้มละลายฯ (แก้ไขใหม่ล่าสุด) และแนวคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ Jurisprudence Group [โดย] วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์. - ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564. - กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2564 [2021] - 481 หน้า.

9786165774338 6165774334


ล้มละลาย -- ไทย. -- 880-06
ล้มละลาย -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ. -- 880-07

KPT1942 / .ว62 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544