วนิดา ขำเขียว.

อภิปรัชญา = Metaphysics / Metaphysics วนิดา ขำเขียว. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บางกอกบล๊อก, 2563 [2020] - ก-ฉ, 106 หน้า : ภาพประกอบ.

ปฐมบท -- แนวคิดอภิปรัชญาสมัยความเจริญของกรีก -- แนวคิดอภิปรัชญาสมัยหลังอารีสโตเติล -- แนวคิดอภิปรัชญาสมัยกลาง -- แนวคิดอภิปรัชญาสมัยใหม่ -- ปัจฉิมบท.

9786165688871 616568887X


อภิปรัชญา. -- 880-05

BD118 / .ว36 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544